Kristina Buch Advokatbyrå AB

Org nr: 556368-7556

E-post: advokat@buch.se
Telefon: 070-755 36 67

Adress:
Kungsbroplan 2, 3 tr.
112 27
Stockholm

Kristina Buch

Advokat

Examen: Jur.kand 1979
Sveriges advokatsamfund: Medlem sedan 1989.
Specialitet: Svensk och internationell familjerätt, brottmål
Språk: Svenska, engelska