Kristina Buch Advokatbyrå AB

Org nr: 556368-7556

E-post: advokat@buch.se
Telefon: +46(0)8-611 85 00

Besöksadress:
Kungsholmstorg 16
Stockholm

Postadress:
Box 221
101 24 Stockholm

Kristina Buch

Advokat

Examen: Jur.kand 1979
Sveriges advokatsamfund: Medlem sedan 1989.
Specialitet: Svensk och internationell familjerätt, brottmål
Språk: Svenska, engelska